REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.ACANA.COM.PL

§ 1 Definicje

1. Sklep internetowy sklep.acana.com.pl – prowadzony przez ACANA POLSKA sp. z o.o. sp. k. serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów na stronie internetowej https://sklep.acana.com.pl/, zwany dalej Sprzedawcą lub Sklepem internetowym.

2. Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów w Sklepie internetowym sklep.acana.com.pl. Klientem może być wyłącznie Konsument, zwany dalej Kupującym.

3. Konsument – osoba fizyczna nabywająca towar w związku z czynnościami niezwiązanymi bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna nabywająca towar w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż on-line w Sklepie internetowym.

§ 2 Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:

- poprzez stronę internetową https://sklep.acana.com.pl/,

- telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 71 318 84 28, 664 061 735,

- pocztą elektroniczną pod adresem info@acana.com.pl.

2. Zamówienia w Sklepie internetowym Acana Polska można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 8:00 - 17:00.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Kupującego, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma informację zwrotną o wpłynięciu zamówienia, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

6. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało zrealizowane. Wprowadzenie zmian jest możliwe wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: +48 71 318 84 28, 664 061 735.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie poinformowany o statusie zamówienia w celu podjęcia decyzji o dalszej realizacji zamówienia.

8. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty za towar, Sprzedawca zwróci Kupującemu należność w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.

9. Realizacja zamówienia następuje:

- w przypadku zamówień płatnych przelewem tradycyjnym – z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy (około 2 dni robocze) zgodnej z wartością zamówienia,

- w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia,

- w przypadku zamówień płatnych przelewem natychmiastowym poprzez PayU – w chwili autoryzacji transakcji.

10. Zamówienia złożone i opłacone (w przypadku przelewu tradycyjnego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy) od poniedziałku do piątku do godziny 13 wysyłane są w ten sam dzień. Realizacja zamówień w okresie okołoświątecznym może ulec wydłużeniu.

11. Zamówienia złożone i opłacone (w przypadku przelewu tradycyjnego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy) po godzinie 13 wysyłane są następnego dnia roboczego. Realizacja zamówień w okresie okołoświątecznym może ulec wydłużeniu.

12. Zamówienia złożone i opłacone w dni wolne od pracy realizowane są w następny dzień roboczy po dniu wolnym. Realizacja zamówień w okresie okołoświątecznym może ulec wydłużeniu.

13. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu, tj. o ok. 2 dni robocze.

14. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

15. W przypadku zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 160 zł, Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki. W pozostałych przypadkach wartość zamówienia zostaje powiększona o koszty przesyłki w kwocie 18,00 zł za przesyłkę kurierską lub 12 zł za przesyłkę do paczkomatu. 

§ 3 Ceny towarów

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Kupującemu po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania, a także modyfikowania akcji promocyjnych.

6. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

7. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

9. Koszt nagrody wydawanej w „Programie Premiowania Zakupów Petbonus” wynosi 1 zł brutto.

10. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

§ 4 Dostawa

1. Towar zamówiony w Sklepie internetowym jest dostarczany na podany w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do wskazanego przez Kupującego paczkomatu.

2. Na czas oczekiwania na przesyłkę składają się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.

3. Dostawa przesyłek wysłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD następuje w dni robocze w godzinach od 8:00 - 18:00, do 3 dni roboczych od momentu przejęcia przesyłki przez firmę kurierską. Dostawa przesyłek wysyłanych do paczkomatów Inpost następuje do 5 dni.

4. Podczas odbioru przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy spisać protokół szkody z kurierem lub jeśli nie ma takiej możliwości wypełnić protokół elektroniczny dostępny na stronie przewoźnika oraz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 71 318 84 28, 664 061 735.

§ 5 Odbiór osobisty

1. Kupujący może odebrać zamówienie w siedzibie Sprzedawcy: Acana Polska, ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz – Laskowice.

2. Zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku może zostać odebrane w godzinach 8:00 – 17:00 tego samego dnia, w którym zostało złożone, jednak nie wcześniej niż 2 godziny licząc od godziny złożenia zamówienia.

3. Zamówienie złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub inny dzień ustawowo wolny od pracy może zostać odebrane w najbliższy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 17:00.

4. W przypadku zamówienia opłaconego przelewem tradycyjnym, zamówienie może zostać odebrane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

§ 6  Sposoby płatności:

1. Płatność za zamówienie może być dokonywana przez Kupującego  w następujący sposób:

- przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

- za pośrednictwem natychmiastowych przelewów internetowych PayU,

- gotówką/ kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia w siedzibie Sprzedawcy.

- gotówką przy odbiorze przesyłki dostarczonej za pośrednictwem firm kurierskich.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Kupującego, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Kupującego  adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Kupującego i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania towaru odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone:

- pisemnie na adres Acana Polska, ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz – Laskowice,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@acana.com.pl, również przy użyciu formularza.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem  na adres: Acana Polska, ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz - Laskowice. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Zwrotu zakupionego towaru Kupujący może też dokonać osobiście w siedzibie Sprzedawcy, w takim przypadku Kupujący nie ponosi kosztów odesłania towaru.

4. W przypadku skorzystania przez Kupującego z odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny zakupionego towaru przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot następuje na podany przez Kupującego numer rachunku bankowego. Kupujący zobowiązuje się wskazać dane umożliwiające dokonanie zwrotu płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca  nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zwrot towaru w stanie nienaruszonym i w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Odpowiedzialność Kupującego może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia towaru do sprzedaży jako towaru pełnowartościowego.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji u Sprzedawcy w związku z wadami towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy lub pisemnie na adres: Acana Polska, ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz – Laskowice, e-mail: info@acana.com.pl

3. W przypadku złożenia reklamacji, Kupujący może skorzystać z darmowego zwrotu wadliwego towaru na koszt Sprzedawcy. 

4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail podany w zamówieniu, datę zakupu, numer transakcji zamówienia, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację oraz datę wystąpienia wady, a także żądanie Kupującego związane ze składaną reklamacją -> FORMULARZ REKLAMACJI

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Kupującego składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.

6. W przypadku nieuznania reklamacji za uzasadnioną przez Sprzedawcę, Kupujący ma możliwość złożenia odwołania od reklamacji. Sprzedawca rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 30 dni, liczonych od momentu otrzymania odwołania od reklamacji. W przypadku szczególnie skomplikowanym, gdy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, Sprzedawca informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności , które muszą zostać ustalone i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od momentu otrzymania odwołania od reklamacji.

7. Sprzedawca ponosi przed Kupującym odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.

8. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu, o którym Kupujący powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towar tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Kupujący może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

- przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży;

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący może rozsądnie oczekiwać;

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Kupującemu przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 8 lit. b jeżeli Kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 8 lit. b, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową sprzedaży.

11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Kupujący może żądać jego wymiany. 

12. Jeżeli wymiana jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

13. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży.

14. Sprzedawca dokonuje wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, ponosi Sprzedawca.

15. Kupujący udostępnia Sprzedawcy towar podlegający wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego towar na swój koszt.

16. Jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej,

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

17. Obniżona cena towaru musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

18. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.

19. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny, chyba że Sprzedawca udowodni nieistotność braku zgodności towaru z umową.

20. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Kupującego wraz z towarem niezgodnym z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

21. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca nabyty towar Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

22. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot następuje na podany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

23. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Ponadto Kupujący posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.  jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

d. może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

24. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 9 Zapis na listę mailingową

1. Kupujący, zapisując się do newslettera, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową pod wskazanym przez siebie adresem e-mail, na który Sprzedawca będzie wysyłał informacje związane z aktualną ofertą.

2. Niniejsza zgoda nie jest obowiązkowa do realizacji zamówienia.

3. Każdy adres e-mail może zostać dodany do listy odbiorców newslettera tylko jeden raz.

4. Kupujący, który zarejestruje się jako subskrybent newslettera jest uprawniony do otrzymania 12% jednorazowego rabatu w Sklepie. Rabat przekazywany jest w postaci kodu rabatowego zawartego w treści wiadomości e-mail, którą nowy subskrybent otrzyma po zapisie na listę mailingową. 

5. Kod rabatowy za zapis na listę mailingową nie podlega obrotowi handlowemu. Jednorazowy rabat 12% nie łączy się z innymi promocjami w sklepie, chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej, ani ze stałymi rabatami przyznanymi wybranym grupom klientów.

6. Rabat zostanie aktywowany po wpisaniu jednorazowego kodu rabatowego podczas składania zamówienia w sklepie internetowym.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia rabatu w przypadku stwierdzenia przez pracowników sklepu rejestracji przez jednego Subskrybenta wielu różnych adresów e-mail w celu uzyskania dodatkowych rabatów.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zakończenia opisanej wyżej promocji, zmiany wysokości lub formy rabatu w dowolnym terminie, przy czym otrzymany już rabat zachowuje ważność przez 6 miesięcy. 

§ 10 Zbieranie opinii

1. Do zamieszczania opinii dotyczących towarów oferowanych w sklepie internetowym (dalej: „Opinia” lub „Opinie”) uprawniony jest Kupujący będący zarejestrowanym użytkownikiem sklepu (posiadający indywidualne konto w sklepie).

2. Opinie mogą być zamieszczane przez Kupującego pod wybranym przez niego pseudonimem (nick). Pseudonim (nick) nie może naruszać praw osób trzecich (w tym praw autorskich, praw zależnych bądź dóbr osobistych) lub dobrych obyczajów. Jeżeli Sprzedawca uzna, że wybrany przez Kupującego pseudonim (nick) jest niezgodny z niniejszym Regulaminem Opinii, wówczas ma prawo go usunąć.

3. Zamieszczanie Opinii odbywa się w formie opisowej w języku polskim oraz/lub w formie graficznej (poprzez przyznanie liczby gwiazdek). 

4. Kupujący, zamieszczając Opinie w Sklepie zapewnia i oświadcza, że Opinie są prawdziwe, zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego, jak również nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu Opinii.

5. Kupujący zgadza się i potwierdza, że nie będzie zamieszczać Opinii świadomie fałszywych, nieścisłych lub mylących; naruszających prawa osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej, tajemnic handlowych, tajemnic przedsiębiorstwa, praw do publikacji lub prywatności; zawierających dane kontaktowe, w tym w szczególności imiona i nazwiska, numery telefonów, dane adresowe lub inne dane kontaktowe (np. adresy e-mail); naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego; posiadających charakter dyskryminujący, zniesławiający, oczerniający, bezprawnie zastraszający lub szykanujący jakąkolwiek osobę (podmiot); nie odnoszących się w całości lub w części do opiniowanych Towarów; z tytułu których Kupujący otrzymał wynagrodzenie lub inne świadczenia; zawierających wirusy komputerowe lub inne potencjalnie szkodliwe programy lub pliki; zawierających odwołania lub linki do innych produktów, podmiotów trzecich lub portali.

6. Jeśli Kupujący chce usunąć Opinię zamieszczoną przez niego w Sklepie może zwrócić się w tym celu do Sprzedającego. 

7. Z chwilą zamieszczenia Opinii, Kupujący udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z Opinii na następujących polach eksploatacji:

a) rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także utrwalanie w części lub w całości i zwielokrotnianie plastyczne, fotograficzne, utrwalanie i zwielokrotnianie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, wprowadzanie do pamięci komputera;

c) wykorzystywanie w całości lub w części (w tym również w celu promocji i reklamy prowadzonej przez Sprzedawcę), kopiowanie, zmienianie, kasowanie w całości lub w części, dokonywanie adaptacji, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych oraz wdrożenie ich za pomocą dowolnej technologii.

8. Kupujący wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Opinii (prawo zależne) oraz udziela prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

9. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Sprzedawcy związanych z publikacją Opinii, Kupujący zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu ochronę Sprzedawcy przed takimi roszczeniami. 

10. Sprzedawca nie modyfikuje Opinii, lecz ma prawo do usunięcia lub odmowy publikacji Opinii w każdym czasie w przypadku stwierdzenia niezgodności Opinii z niniejszym Regulaminem.

11. Sprzedawca przed publikacją Opinii dokonuje weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście nabyli Towar, poprzez analizę historii zamówień danego Kupującego. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Opinii, Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takiej Opinii.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

2. Kupujący przystępujący do „Programu Premiowania Zakupów Petbonus” jednocześnie akceptuje regulamin programu zamieszczony na sklep.acana.com.pl.

3. Wszystkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania na https://sklep.acana.com.pl/ z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.